Thư mời tài trợ công trình tòa nhà Trung tâm

Trường đại học Kinh tế Quốc dân được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án xây dựng Nhà trung tâm đào tạo, với tổng mức đầu tư lên tới gần 1.260 tỷ đồng. Nhà Trung tâm đào tạo hoàn thành sẽ là một công trình tạo điểm nhấn kiến trúc phía Nam thành phố, là biểu tượng của một trường đại học hàng đầu của Việt Nam và ngang tầm với các trường đại học trong khu vực.