TS. Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính


08-04-2021


Ông Hồ Đức Phớc sinh ngày 01/11/1963 tại Nghệ An, là tiến sỹ kinh tế tại ĐH Kinh tế Quốc dân.TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2/1988 -10/1994: Kế toán trưởng Xí nghiệp xây dựng huyện Quỳnh Lưu; Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây lắp, Công ty Xây dựng 7 Nghệ An.

10/1994 - 9/1997: Kế toán trưởng BQL Dự án Đầu tư XD Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

9/1997 - 9/2000: Ủy viên BCH Đảng bộ Thị xã Cửa Lò, Ủy viên UBND Thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Vật giá Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

9/2000 - 5/2004: Ủy viên BCH Đảng bộ Thị xã, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND Thị xã, tỉnh Nghệ An.

5/2004 - 8/2007: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

8/2007 - 10/2010: Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

10/2010 - 3/2013: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

3/2013 - 4/2016: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII (Đại hội Đại biểu toàn quốc bầu tháng 1/2016).

Từ tháng 4/2016 đến nay: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước; Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ 08/4/2021: Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV được bầu làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tóm tắt tiểu sử Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc - Ảnh 2.


Nguồn: Tổng hợp Người đăng:NEU
08-04-2021

Các ý kiến thảo luận

Tải thêm

Gửi
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
Đăng ký nhận bản tin
Nhập email của bạn vào ô bên dưới để đăng ký nhận bản tin hàng ngày