Bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước


07-04-2021


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng là cựu học viên Khóa 4, Chương trình Cao học KTPT Việt Nam – Hà Lan, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tóm tắt tiểu sử Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng

- Ngày sinh: 1968

- Quê quán: Hà Nội

- Học hàm học vị: Thạc sỹ Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

01/1991 – 11/1993: Chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước

11/1993 – 4/1995: Chuyên viên Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước

4/1995 – 4/2008: Phó Trưởng phòng/Trưởng phòng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước

4/2008 – 7/2011: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước

8/2011 – 01/2012: Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước

01/2012 – 8/2014: Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước

8/2014 – 11/2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (từ tháng 8/2014); Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương (từ tháng 8/2020)

12/11/2020: Quốc hội phê chuẩn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.


Nguồn: Tổng hợp Người đăng:NEU
07-04-2021

Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
Đăng ký nhận bản tin
Nhập email của bạn vào ô bên dưới để đăng ký nhận bản tin hàng ngày