Hội thảo Hội nghị

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NĂM 2018
07/02/2018 03:57:33 NEU Alumni 0 5550

Sáng ngày 02/02/2017, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học công nghệ năm 2017 và kế hoạch triển khai năm 2018 để đánh giá toàn diện các kết quả đã đạt được và khắc phục những vấn đề bất cập để từ đó có sự điều chỉnh và triển khai một cách kịp thời, có chất lượng cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm 2018.

Khảo sát kết hợp Hội thảo tư vấn ý kiến về việc chuyển đổi hình thức triển khai tín dụng HSSV về...
28/12/2017 02:36:42 NEU Alumni 0 4879

Ngày 25/12/2017, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân kết hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Khảo sát kết hợp Hội thảo tư vấn ý kiến về việc chuyển đổi hình thức triển khai tín dụng học sinh, sinh viên về các trường đào tạo theo thẩm quyền quản lý trong thời gian tới”.

Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Mối quan hệ giữa phát triển nhanh, bền vững và phát triển văn hóa và...
28/12/2017 02:29:27 NEU Alumni 0 5073

Trong khuôn khổ Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước KX.04/16-20 của Hội đồng Lý luận Trung ương. Sáng ngày 21/12/2017, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: “Mối quan hệ giữa phát triển nhanh, bền vững và phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ xã hội: Cơ...

Hội thảo khoa học quốc tế: Những vấn đề về Kinh tế và Kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh hội...
11/12/2017 10:31:07 NEU Alumni 0 4838

Tiếp nối thành công của EIEB 2015 và 2016, ngày 5/12/2017, Hội thảo khoa học quốc tế “Emerging issues in economics and business in the context of international integration” (Những vấn đề về Kinh tế và Kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế) lần thứ ba (EIEB 2017) đã được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hội thảo Quốc gia: “ Đào tạo Sau đại học trong điều kiện tự chủ và Hội nhập Quốc tế”
23/11/2017 03:40:00 NEU Alumni 0 4880

Sáng ngày 16/11/2017, tại Tòa nhà Trung tâm Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã diễn ra Hội thảo: “Đào tạo sau đại học trong điều kiện tự chủ và hội nhập quốc tế” do Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức.

Hội thảo quốc tế “Chất lượng và hiệu quả của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế”
16/11/2017 10:04:18 NEU 0 4448

Sáng ngày 10/11/2017, tại phòng Hội thảo Tòa nhà A2, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Chất lượng và hiệu quả của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế”.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email của bạn vào ô bên dưới để đăng ký nhận bản tin hàng ngày