Thành viên ban điều hành mạng lưới


05-04-2016
Danh sách Ban điều hành và các tiểu ban của mạng lưới Cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.

STT

Họ và tên

Chức vụ - Đơn vị công tác

Nhiệm vụ được giao

1

GS.TS Trần Thọ Đạt

Hiệu trưởng - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Chủ tịch

2

PGS.TS Hoàng Văn Cường

Phó Hiệu trưởng - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Phó Chủ tịch TT

3

GS.TS Phạm Quang Trung

Phó Hiệu trưởng - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Phó Chủ tịch

4

PGS.TS Phạm Hồng Chương

Phó Hiệu trưởng - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Phó Chủ tịch

5

PGS.TS Trần Thị Vân Hoa

Phó Hiệu trưởng - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Phó Chủ tịch

6

GS.TS Phan Công Nghĩa

Chủ tịch HĐ KHĐT - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Phó Chủ tịch

7

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Nguyên Hiệu trưởng - Bí thư Đảng ủy - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Phó Chủ tịch

8

TS. Trần Anh Tuấn

Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Phó Chủ tịch

9

TS. Nguyễn Chí Dũng

Thứ trưởng  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phó Chủ tịch

10

TS. Hồ Đức Phớc

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Phó Chủ tịch

11

Ông Nguyễn Đình Xứng

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch

12

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch

13

Ông Nguyễn Đình Thắng

Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Công ty TNHH Tin học và Thương Mại Hồng Cơ

Phó Chủ tịch

14

PGS.TS Phan Đăng Tuất

Vụ trưởng, Thường trực Ban đổi mới doanh nghiệp Bộ Công thương

Phó Chủ tịch

15

ThS. Nguyễn Quang Phi

Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

Phó Chủ tịch

16

GS.TS Nguyễn Viết Lâm

Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

17

GS.TS Hoàng Đức Thân

Viện trưởng Viện TM&KTQT - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

18

GS.TS Hoàng Văn Hoa

Khoa Kinh tế học - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

19

PGS.TS Nguyễn Thanh Hà

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

20

PGS.TS Trần Văn Nam

Trưởng khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

21

PGS.TS Nguyễn Thị Minh

Trưởng khoa Toán kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

22

PGS.TS Đỗ Thị Hải Hà

Trưởng khoa Khoa học quản lý - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

23

PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn

Trưởng khoa Kế hoạch và Phát triển - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

24

PGS.TS Trương Đình Chiến

Trưởng khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

25

PGS.TS. Đặng Ngọc Đức

Viện trưởng Viện Ngân hàng Tài chính - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

26

PGS.TS Bùi Đức Triệu

Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

27

PGS.TS Lê Trung Thành

Viện trưởng Viện Đào tạo sau đại học - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

28

PGS.TS Đàm Quang Vinh

Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

29

PGS.TS Phạm Văn Hùng

Trưởng khoa Đầu tư - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

30

PGS.TS Vũ Thị Mai

Trưởng khoa Kinh tế và QLNNL - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

31

PGS.TS Bùi Huy Nhượng

Giám đốc TT ĐTTT CLC&POHE - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

32

PGS.TS Lê Thị Lan Hương

Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

33

PGS.TS Lê Thu Hoa

Trưởng khoa MT và Đô thị - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

34

PGS.TS Vũ Thị Minh

Trưởng khoa BĐS và Kinh tế tài nguyên - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

35

PGS.TS Phạm Thị Bích Chi

Trưởng phòng Tài chính kế toán - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

36

PGS.TS Phạm Quang

Viện trưởng Viện Kế toán kiểm toán - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

37

PGS.TS Vũ Kim Dũng

Trưởng khoa Kinh tế học - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

38

TS. Nguyễn Thành Hiếu

Trưởng khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

39

TS. Phạm Thị Thanh Thùy

Trưởng khoa Ngoại ngữ kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

40

TS. Đồng Xuân Đảm

Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

41

TS. Nguyễn Trung Tuấn

Viện trưởng V.CNTTKT - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

42

TS. Nguyễn Hữu Công

Trưởng khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

43

TS. Nguyễn Thị Chính

Trưởng khoa Bảo hiểm - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

44

TS Trần Thị Bích

Trưởng khoa Thống kê - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

45

ThS Phùng Tiến Hải

Q. Trưởng Khoa Tin học Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

46

ThS Bùi Đức Dũng

Trưởng phòng Tổng hợp - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

47

ThS. Nguyễn Hoàng Hà

Trưởng P.CTCT&QLSV- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên TT

48

TS. Vông sắc Phanthavong

Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng Lào

Ủy viên

49

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Vụ trưởng vụ Kế hoạch – Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ủy viên

50

TS. Nguyễn Đăng Bình

Hàm vụ trưởng Vụ Tổng hợp VP TW Đảng

Ủy viên

51

TS. Nguyễn Văn Áng

Phó Vụ trưởng vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ GD&ĐT

Ủy viên

52

TS. Nguyễn Thị Phú Hà

Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp - Bộ Kế hoạch đầu tư

Ủy viên

53

TS. Phạm Ngọc Thắng

Hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp – Ban Kinh tế TW

Ủy viên

54

TS. Nguyễn Văn Thạnh

Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Ngân hàng Nhà nước

Ủy viên

55

TS. Nguyễn Tiến Nhường

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh

Ủy viên

56

TS. Bùi Văn Hạnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Ủy viên

57

TS. Trần Tiến Dũng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Ủy viên

58

TS. Trần Lê Đoài

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

Ủy viên

59

TS. Hồ Kỳ Minh

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng

Ủy viên

60

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

Trưởng Khoa Kinh tế - Trường Đại học Tây Bắc – Sơn La

Ủy viên

61

ThS. Đinh Quốc Thị

Hiệu trưởng – Trường chính trị Trần Phú – Hà Tĩnh

Ủy viên

62

ThS. Lê Minh Tân

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ - Tỉnh Quảng Ninh

Ủy viên

63

ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Phó GĐ Sở Công thương, Chi cục trưởng chi cục quản lý thị trường Lạng Sơn

Ủy viên

64

Ông Lê Mạnh Hồng

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Nam

Ủy viên

65

TS. Hồ Quế Hậu

 Nguyên Phó trưởng Ban đổi mới nông nghiệp và nông thôn tỉnh Đồng Nai

Ủy viên

66

ThS. Nguyễn Doãn Hoàn

Bí thư Huyện ủy Thạch Thất - Hà Nội

Ủy viên

67

PGS.TS Hà Thanh Việt

PGĐ Học viện Thanh thiếu niên VN

Ủy viên

68

ThS. Vũ Đức Dũng

Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Ninh Bình

Ủy viên

69

TS. Phạm Thuyên

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng  Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ủy viên

70

ThS. Trần Văn Thiện

Giám đốc Vietinbank Nam Định

Ủy viên

71

Ông Đỗ Văn Minh

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Dệt 19-5 Hà Nội

Ủy viên

72

ThS. Võ Đức Việt

Phó Tổng Giám đốc NHTMCP Bắc Á

Ủy viên

73

ThS. Đoàn Đức Minh

Giám đốc khối KHCN - PVcombank

Ủy viên

74

Ông La Quốc Đức

Chủ tịch HĐQT Công ty truyền thông Bông Sen Vàng

Ủy viên

75

ThS. Nguyễn Trọng Khang

Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn MK

Ủy viên

76

Ông Trịnh Thanh Giảng

Phó Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Ủy viên

77

TS. Tống Quốc Trường

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam

Ủy viên

78

TS. Trần Quốc Việt

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Kinh Đô Miền Bắc

Ủy viên

79

TS. Vũ Văn Cường

Chủ tịch HĐQT TCT Thuốc lá VN

Ủy viên

80

ThS. Đoàn Quốc Tâm

Giám đốc Công ty CP Quảng cáo FTC

Ủy viên

81

TS. Nguyễn Đức Hưởng

Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT LienVietPostBank 

Ủy viên

82

TS. Đặng Quốc Chính

Chủ tịch HĐTV Công ty AC

Ủy viên

83

TS. Trịnh Thị Xuân Dung

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

Ủy viên

84

Ông Nguyễn Kim Diệu

Giám đốc BIDV Chi nhánh Ba Đình

Ủy viên

85

TS. Vũ Hoàng Liên

Chủ tịch Câu lạc bộ cựu học viên Việt – Bỉ

Ủy viên

86

Ông Phan Hồng Quân

Trưởng Ban liên lạc Cựu SV ĐHKTQD Phía Nam

Ủy viên


Người đăng:Nguyễn Thu
05-04-2016

Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
Đăng ký nhận bản tin
Nhập email của bạn vào ô bên dưới để đăng ký nhận bản tin hàng ngày