Tọa đàm: “Đào tạo Sau đại học tại Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế”


12-06-2017
Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỉ niệm 40 năm đào tạo Sau đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế đã phối hợp cùng Viện Đào tạo Sau đại học tổ chức buổi Tọa đàm khoa học “Đào tạo Sau đại học tại Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế”vào ngày 06/6/2017 tại Phòng họp A, Gác 2 Nhà 10, Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Buổi Tọa đàm là dịp để các nhà khoa học, các thế hệ giảng viên, các học viên cao học và nghiên cứu sinh của Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế gặp gỡ, cùng nhau trao đổi và đóng góp ý kiến nhằm hướng đến mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói chung và Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế nói riêng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.


Tới tham dự buổi Tọa đàm, về phía đại biểu ngoài trường có: PGS.TS. Đinh Văn Thành - Nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại; PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới; PGS.TS. Đỗ Hương Lan - Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học, Đại học Ngoại thương; PGS.TS. Phạm Thu Hương - Phó trưởng Khoa Sau đại học, Đại học Ngoại thương; PGS.TS. Doãn Kế Bôn - Trưởng Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Đại học thương mại; TS. Ngô Công Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; TS. Lại Lâm Anh - Trưởng phòng Nghiên cứu các nước đang phát triển, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới; TS. Vũ Quốc Bình - Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội. Về phía đại biểu trong trường có: PGS.TS Lê Trung Thành - Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học; PGS.TS Bùi Văn Hưng - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học; Về phía Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế có:GS.TS. Hoàng Đức Thân - Viện trưởng Viện TM&KTQT; PGS.TS. Phan Tố Uyên - Phó Viện trưởng Viện TM&KTQT; TS. Nguyễn Xuân Hưng - Chánh văn phòng Viện TM&KTQT; các Trưởng Bộ môn cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, cao học viên, nghiên cứu sinh đã và đang học tập, làm việc tại Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

 

GS.TS. Hoàng Đức Thân – Viện trưởng Viện TM&KTQT báo cáo tổng kết

công tác đào tạo sau đại học tại Viện TM&KTQT

 

Sau phần khai mạc, GS.TS. Hoàng Đức thân – Viện trưởng Viện TM&KTQT đã báo cáo tổng kết công tác đào tạo sau đại học của Viện TM&KTQT trong những năm qua. Báo cáo nhấn mạnh đến các thành tích đáng khích lệ trong công tác đào tạo sau đại học mà Viện TM&KTQT đã đạt được, đó là đã đào tạo được đội ngũ cán bộ có chất lượng cho nền kinh tế quốc dân, với 250 NCS bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ, hơn 1200 học viên bảo vệ thành công thạc sỹ; Xây dựng được đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, hướng dẫn có trình độ, đáp ứng được yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học; Phát triển mạnh mẽ ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo; Đầu tư phát triển hệ thống chương trình đào tạo, giáo trình, học liệu; Phát triển mạnh các liên kết trong và ngoài nước trong quá trình đào tạo. Tất cả những thành tựu này chính là những nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Viện TM&KTQT trong thời gian tới. Tuy nhiên, GS.TS. Hoàng Đức Thân cũng chỉ ra những thách thức đặt ra cho Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói chung và Viện TM&KTQT nói riêng trong thời gian tới, đó là: Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế; Đổi mới chương trình đào tạo và phương thức đào tạo trong môi trường dân chủ, tự chủ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; Nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn, tạo lập môi trường đào tạo mới đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo; và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo.

 

PGS. TS Lê Trung Thành – Viện trưởng Viện đào tạo Sau đại học phát biểu

 

Phát biểu tại Tọa đàm, PGS.TS Lê Trung Thành - Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học đã đánh giá cao về những kết quả đào tạo và những đóng góp của Viện TM&KTQT cho công tác đào tạo sau đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong những năm qua.PGS.TS. Lê Trung Thành cũng nêu bật những đổi mới gần đây trong công tác đào tạo sau đại học của nhà trường, tiêu biểu là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo; triển khai ứng dụng phần mềm Turnitin để hỗ trợ và đảm bảo tính liêm chính trong học thuật; triển khai xây dựng thư viện điện tử, thư viện đầu mối cho hơn 50 trường đào tạo về kinh tế, quản trị kinh doanh trong cả nước; số hóa các công trình nghiên cứu trong nước; cập nhật hệ thống lí lịch khoa học điện tử của các nhà khoa học; lập kế hoạch kết nối với các đơn vị bên ngoài để hỗ trợ học viên truy cập dữ liệu; đề xuất thành lập Quỹ nghiên cứu nhằm hỗ trợ nghiên cứu sinh thu thập dữ liệu và hỗ trợ cán bộ giảng viên xuất bản công trình khoa học. Bên cạnh đó, PGS.TS. Lê Trung Thành cũng nêu lên những thách thức đang đặt ra đối với công tác đào tạo sau đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cụ thể là việc đào tạo NCS theo quy chế mới đang đặt ra nhiều áp lực lên quy mô tuyển sinh, vấn đề xây dựng đề án đào tạo Tiến sỹ bằng tiếng Anh và vấn đề kết nối giữa NCS với cơ sở đào tạo trong quá trình đào tạo và sau khi tốt nghiệp.PGS.TS. Lê Trung Thành cũng chia sẻ những kỳ vọng Viện TM&KTQT sẽ luôn là một trong những đơn vị đi tiên phong trong sự nghiệp đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng như trong toàn quốc.

 

Tiếp nối Chương trình là các bài tham luận đến từ các Trưởng Bộ môn của Viện TM&KTQT nhằm tổng kết những thành tích mà từng chuyên ngành đào tạo sau đại học của Viện TM&KTQT đã đạt được trong thời gian qua trên tất cả các mặt: kết quả đào tạo; công tác đổi mới chương trình và nội dung đào tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo.Các bài tham luận đã đồng thời gợi mở nhiều định hướng cho việc hiện thực hóamục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói chung và Viện TM&KTQT nói riêng trong thời gian tới.

PGS.TS.Ngô Thị Tuyết Mai, Trưởng Bộ môn Kinh tế quốc tế trình bày tham luận

PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại trình bày tham luận

PGS.TS. Tạ Văn Lợi, Trưởng Bộ môn Kinh doanh quốc tế, trình bày tham luận

 

Tiếp nối các bài tham luận là phần trao đổi, thảo luận của các nhà khoa học, các giảng viên, các thế hệ cao học viên và nghiên cứu sinh của Viện TM&KTQT. Tọa đàm đã được lắng nghe các ý kiến trao đổi sâu sắc, thẳng thắn và tâm huyết từ các nhà khoa học đầu ngành về Kinh tế, Quản lý và quản trị kinh doanh cũng như những tâm tư, nguyện vọng của các nghiên cứu sinh, cao học viên đã và đang học tập tại Viện TM&KTQT. Các ý kiến đều cho rằng đổi mới hoạt động đào tạo sau đại học là cấp thiết, trong đó cần tập trung vào ba vấn đề mấu chốt, đó là: Đổi mới chương trình, nội dung, cơ sở vật chất, học liệu đào tạo; Nâng cao chất lượng người hướng dẫn, chất lượng học viên đầu vào; và nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tổ chức, quá trình đào tạo và quản lý đào tạo sau đại học. Một số định hướng nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo sau đại học cũng được trao đổi tại Tọa đàm như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo; tập trung đào tạo theo định hướng ứng dụng trên cơ sở tận dụng nguồn cơ sở dữ liệu từ nước ngoài; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo; tích cực liên kết phối hợp để tổ chức các hội thảo quốc gia, hội thảo quốc tế; xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh có bài đăng trong danh mục tạp chí ISI và Scopusnhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên hướng dẫn NCS…

Bàn chủ tịch điều hành phiên Thảo luận

PGS.TS. Đinh Văn Thành - Nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại

phát biểu tại Tọa đàm

PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới

phát biểu tại Tọa đàm

TS. Ngô Công Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

phát biểu tại Tọa đàm

NCS. Phạm Thị Thanh Hương phát biểu tại Tọa đàm

PGS.TS. Doãn Kế Bôn - Trưởng Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Đại học thương mại phát biểu tại Tọa đàm

PGS.TS. Phạm Thu Hương - Phó trưởng Khoa Sau đại học, Đại học Ngoại thương

phát biểu tại Tọa đàm

Lắng nghe những ý kiến đóng góp từ các nhà khoa học, các giảng viên, các nghiên cứu sinh, cao học viên của Viện TM&KTQT tại Tọa đàm, GS.TS. Hoàng Đức Thân – Chủ tọa Hội nghị đã tổng kết những kết luận quan trọng của Tọa đàm, đó là: (i) Đổi mới đào tạo sau đại học là tất yếu theo yêu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế; (ii) Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học là quan trọng nhằm khẳng định thương hiệu và vị thế của Viện TMKTQT nói riêng và trường ĐHKTQD nói chung; (iii) Hợp tác trong và ngoài nước là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học; (iv) Thách thức đối với đào tạo sau đại học của Trường đại học KTQD nói chung và Viện TM&KTQT nói riêng trong thời gian sẽ là rất lớn song thách thức lớn thì cơ hội cũng sẽ nhiều.

Buổi Tọa đàm đã kết thúc tốt đẹp với nhiều ý kiến đóng góp quý báu, là những gợi ý quan trọng giúp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế nói riêng và Trường đại học Kinh tế Quốc dân nói chung đổi mới, hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động đào tạo sau đại học nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế.

TS. Nguyễn Xuân Hưng – Chánh VP Viện TM&KTQT điều hành tọa đàm

Các vị đại biểu cùng chụp ảnh kỷ niệm


Nguồn: Viện TM và KTQTvà Phòng Truyền thông Người đăng:NEU
12-06-2017

Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
Đăng ký nhận bản tin
Nhập email của bạn vào ô bên dưới để đăng ký nhận bản tin hàng ngày