Hội thảo khoa học quốc gia: “Đổi mới tư duy kinh tế để phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm”


05-12-2018
Sáng ngày 05/12/2018, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Hội đồng lý luận Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: “Đổi mới tư duy kinh tế để phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm”.

Quang cảnh hội thảo

Đến tham dự hội thảo, về phía Hội đồng lý luận Trung ương có GS.TS Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch thường trực; PGS.TS Nguyễn Văn Thạo – Phó Chủ tịch; GS.TS Vũ Văn Hiền – Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng; PGS.TS Phạm Văn Linh – Phó Chủ tịch Hội đồng. Về phía đại biểu ngoài trường có PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; GS.TS Đỗ Thế Tùng – nguyên Chủ nhiệm khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có PGS.TS Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Trần Thị Vân Hoa – Phó Hiệu trưởng; cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện lãnh đạo các Phòng ban, Khoa, Viện, Trung tâm trong toàn trường.

  PGS.TS Nguyễn Văn Thạo – Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu khai mạc và chào mừng hội thảo

Phát biểu khai mạc và chào mừng hội thảo, PGS.TS Nguyễn Văn Thạo – Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã cảm ơn các vị đại biểu, các nhà khoa học đã quan tâm và dành thời gian đến tham dự hội thảo. PGS.TS Nguyễn Văn Thạo hi vọng thông qua hội thảo này, những kiến nghị tâm huyết của các đại biểu sẽ gợi ý những vấn đề đổi mới tư duy kinh tế cho các cơ quan Đảng và Nhà nước, từ đó làm cơ sở cho cải thiện về thể chế kinh tế và đổi mới căn bản các chủ trương chính sách phát triển kinh tế trong bối cảnh kinh tế mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm.

PGS.TS Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu đề dẫn hội thảo

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng trường nhận định, trong những năm tới, nền kinh tế Việt Nam sẽ phải đối diện với những thách thức mới trong bối cảnh toàn cầu, dẫn đến nhu cầu bức thiết phải phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm. Điều kiện tiền đề để có thể thúc đẩy quá trình phát triển đó nằm ở chỗ phải đổi mới tư duy kinh tế cho phù hợp với bối cảnh mới, làm nền tảng cho việc đổi mới toàn diện các chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Trước tình hình trên, hội thảo sẽ đánh giá một cách khách quan, khoa học và thuyết phục về sự phát triển về tư duy kinh tế và đổi mới tư duy kinh tế của Việt Nam từ giai đoạn 1986 cho đến nay; từ đó đề xuất những quan điểm và giải pháp chủ yếu có tính đột phá trong đổi mới tư duy kinh tế mới để phát triển kinh tế bền vững, sáng tạo, bao trùm.

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận "Đổi mới tư duy về phát triển bền vững: nhìn từ hai cách tiếp cận phát triển bền vững" 

Tham luận tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, kinh tế, xã hội và môi trường là một chỉnh thể thống nhất. Mỗi phần trăm tăng trưởng phải hàm chứa sự bền vững của cả tự nhiên và xã hội. Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Việt Nam cần hướng tới mô hình kinh tế bền vững cao, nơi kinh tế là cấu phần của xã hội và xã hội là cấu phần của tự nhiên; con người là trung tâm, bình đẳng cơ hội tham gia và chia sẻ thành quả. 


GS.TS Nguyễn Kế Tuấn - thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường trình bày tham luận "Đổi mới tư duy trong các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam"

Tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Kế Tuấn - thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân khẳng định, hệ thống doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và bền vững là nền tảng sức mạnh kinh tế, thịnh vượng và phát triển bền vững quốc gia. Nhà nước cần tiếp tục đổi mới tư duy, quan điểm về các hình thức sở hữu và thành phần kinh tế.

GS.TS Vũ Văn Hiền - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày tham luận "Đổi mới tư duy về hội nhập kinh tế quốc tế"

GS.TS Vũ Văn Hiền - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ rõ, để phát triển bền vững cần chú trọng đổi mới trong phân tích dự báo; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và cải thiện chất lượng quản trị quốc gia...

Đoàn chủ toạ điều hành phiên thảo luận tại hội thảo 

Một số hình ảnh tại Hội thảo


Các đại biểu trao đổi và đóng góp ý kiến tại hội thảo

 GS.TS Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương kết luận hội thảo

Kết luận tại hội thảo, GS.TS Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định vai trò rất quan trọng và vị thế hàng đầu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong việc tham vấn các chính sách phát triển kinh tế trong bối cảnh kinh tế mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm.


Nguồn: NEU Người đăng:NEU
05-12-2018

Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
Đăng ký nhận bản tin
Nhập email của bạn vào ô bên dưới để đăng ký nhận bản tin hàng ngày