THÔNG TIN BÁO CHÍ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA “Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam và vai trò của Nhà nước kiến tạo trong việc hoàn thiện thể chế và môi trường kinh doanh”


20-03-2017


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

---------------

 THÔNG TIN BÁO CHÍ

 HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA:

Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam và vai trò của Nhà nước kiến tạo

 trong việc hoàn thiện thể chế và môi trường kinh doanh

 VÀ CÔNG BỐ ẤN PHẨM THƯỜNG NIÊN:

Kinh tế Việt Nam 2016: Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình

tăng trưởng và vai trò Nhà nước kiến tạo phát triển

Ngày 16 tháng 3 năm 2017, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp cùng Ban Kinh tế Trung ương, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam và vai trò của Nhà nước kiến tạo trong việc hoàn thiện thể chế và môi trường kinh doanh và công bố ấn phẩm thường niên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Kinh tế Việt Nam 2016: Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và vai trò Nhà nước kiến tạo phát triển”.

Đến dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ Ban Kinh tế của Quốc Hội; GS.TS. Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tham dự và phát biểu tham luận tại hội thảo có khoảng 500 đại biểu đến từ các cơ quan của Đảng và Nhà nước, các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, cán bộ quản lý, các chuyên gia kinh tế trong những lĩnh vực khác nhau.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận làm rõ những nội dung chủ yếu sau đây:

- Kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, nhận diện những cơ hội, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam từ đó làm rõ triển vọng phát triển kinh tế xã hội trong năm 2017 và giai đoạn 2017-2020.

- Phân tích, đánh giá về môi trường kinh doanh, đặc biệt là môi trường và các điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2 thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam.

- Phân tích vai trò kiến tạo của Chính phủ trong việc khơi thông và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trong thời gian qua và khuyến nghị cho những năm tiếp theo để thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và giai đoạn 2016-2020.

- Đánh giá khái quát quá trình thực hiện tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời gian qua và đưa ra các khuyến nghị chính sách để thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020.

- Phân tích thể chế tài chính ở Việt Nam và các khuyến nghị về hoàn thiện thể chế tài chính cho sự phát triển lành mạnh, hiệu quả và bền vững của thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm của Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2020.

- Nhận diện những khó khăn và động lực phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong điều kiện có những biến động của các hiệp định tự do thế hệ mới và các vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới và sự biến đổi khí hậu toàn cầu.

     Trong Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2016 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cùng với việc đánh giá toàn diện thực trạng  kinh tế Việt Nam 2016 và triển vọng 2017, Báo cáo đã thực hiện đánh giá chuyên sâu với chủ đề: “Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và vai trò nhà nước kiến tạo phát triển”. Lý do lựa chọn chủ đề chuyên sâu này xuất phát từ quan điểm cho rằng, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng là nhiệm vụ xuyên suốt của cả giai đoạn 2016-2020 và xây dựng nhà nước kiến tạo chính là khâu đột phá để thực hiện. Năm 2016 được xác định là năm khởi động thực hiện các nội dung này cho cả giai đoạn 2016-2020.

              Về đánh giá Kinh tế Việt nam 2016, triển vọng phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo, Báo cáo tán thành nhận định về những mặt tích cực, được nêu trong Nghị quyết 23/2016/QH14 ngày 7/11/2016 của Quốc hội. Mặt khác, Báo cáo nhấn mạnh đến những “khoảng tối” trong bức tranh phát triển kinh tế của Việt Nam cụ thể như: tăng trưởng kinh tế năm 2016 đã không đạt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra và thấp hơn nhiều so với 2015, lạm phát cao hơn rất nhiều so với 2015, thâm hụt ngân sách cao xấp xỉ năm 2015, nợ công đã chạm ngưỡng cảnh báo mất an toàn và báo hiệu những rủi ro vĩ mô đang ngày càng gia tăng. Về triển vọng 2017, Báo cáo đã dự báo hai phương án tăng trưởng với mức 6,0% và 6,6%. Việc  thực hiện các mục tiêu đặt ra, Báo cáo cho rằng,  phụ thuộc nhiều vào ý chí quyết tâm và những tính toán khoa học thực hiện những bước đột phá trong hành động từ phía Nhà nước, Chính phủ, đến các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và toàn xã hội

              Về đánh giá thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, báo cáo đã nêu ra những kết quả bước đầu, như đóng góp của TFP vào tăng trưởng có tăng lên, hiệu quả tăng trưởng có biểu hiện được cải thiện, tăng trưởng kinh tế vẫn có tác động tích cực đến tiến bộ xã hội. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra  rằng những thành quả của tái cơ cấu nền kinh tế trong thời gian qua còn rất hạn chế, chưa tạo điều kiện để có một mô hình tăng trưởng tốt. Báo cáo cũng làm rõ những đặc trưng mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam như: (i) Nếu đứng trên góc độ cấu trúc đầu vào, vẫn mang nặng mầu sắc tăng trưởng dựa vào vốn; (ii) Nếu xét theo ngành, vẫn mang đậm nét mô hình tăng trưởng nhờ vào gia công (cả trong nông nghiệp); và (iii) Xét theo thành phần kinh tế thì xuất khẩu và tăng trưởng dựa nhiều vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, trong khi đó, khu vực tư nhân vẫn rất yếu kém, sử dụng nhiều lao động năng suất thấp nhất, khu vực nhà nước chưa đóng được vai trò dẫn dắt trong khi khu vực tư nhân chưa đủ sức vươn lên.         

Về xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển, báo cáo đã đánh giá những thành quả bước đầu về thay đổi tư duy và phương thức điều hành nền kinh tế, về xây dựng và củng cố năng lực thể chế nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo dựng môi trường hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, về phát huy dân chủ trong xã hội để đưa nhà nước đến gần dân hơn. Hiệu quả của những đổi mới đã được ghi nhận ở cả cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế  cố năng lực thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và phát huy sự tham gia của cộng đồng.

 Với những phân tích sâu sắc, nhiều chiều về các vấn đề nêu trên, báo cáo nhấn mạnh đến những giải pháp thực hiện nhiệm tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng cho những năm tiếp theo, bao gồm: (i) Tăng cường đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sản xuất hàng hoá có giá trị gia tăng lớn và ứng phó được với biến đổi khí hậu; (ii) Tăng cường chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, nâng cao chất lượng của cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, thu hút có lựa chọn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển ngành công nghiệp thế hệ thứ 2, công nghiệp trung nguồn, ngành chế biến chế tạo (dứt khoát không phải là công nghiệp gia công); (iii) Tập trung đầu tư mạnh hơn vào các yếu tố nguồn lực chất lượng cao, bao gồm công nghệ và nguồn nhân lực  và (iv) Bảo đảm hiệu ứng tích cực của tăng trưởng đến các khía cạnh xã hội bằng việc thực hiện các chính sách tăng trưởng hài hoà được xem là giải pháp tối ưu nhất.

          Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay đã nêu bật các quan điểm và trường phái của các nhà khoa học của trường trong đánh giá những thành công của kinh tế Việt Nam năm 2016 trong việc thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và coi xây dựng Nhà nước kiến tạo là tuyên ngôn hành động của Chính phủ. Báo cáo cũng làm rõ những quan điểm của các nhà khoa học trường Đại học KTQD khi nhìn nhận chặng đường đổi mới của Việt Nam còn nhiều vấn đề đặt ra cần tháo gỡ và kiến nghị chính phủ cần thực hiện những chương trình cụ thể như tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo, các ngành dịch vụ chất lượng cao... Đồng thời, phải xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện các chương trình này một cách khách quan, minh bạch để tăng cường trách nhiệm giải trình. Báo cáo khẳng định, đây là một công cuộc lâu dài mà thành công của nó phụ thuộc vào sự kiên định và ý chí của cả hệ thống chính trị. 

 


Nguồn: BAN TỔ CHỨC Người đăng:NEU
20-03-2017

Các ý kiến thảo luận

Tải thêm

Gửi
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
Đăng ký nhận bản tin
Nhập email của bạn vào ô bên dưới để đăng ký nhận bản tin hàng ngày